TS Plzeň a.s.
憧憬 凭借持续发展的技术知识以及超过150年的成功经验,我们将不断提升公司价值

TS Plzeň a.s.(前身为 ŠKODA TS)– 重型机器制造业

TS Plzeň a.s.(前身为 ŠKODA TS)为各类机械和设备提供设计和制造服务,现已拥有150多年历史。本公司为客户提供全方位服务,从咨询业务与初步调研到设计文档的开发、设备的制造、供应、安装和调试一应俱全。本公司所设的建造和设计部门配备了最新的CAD系统,且通过自动生产控制系统可确保制造工艺。在满足客户需求和要求方面具备高度灵活性和响应性,这是TS Plzeň a.s业务的典型特征。

现状

MSV 2018

MSV 2018

Představenstvo a vedení akciových společností ŽĎAS Žďár nad Sázavou a TS Plzeň si Vás dovolují ...

Nabídka výrobních kapacit

Nabízíme výrobní kapacity ke stálé spolupráci při výrobě středních a těžších strojírenských dílů a ...

关于我们的报道

Plzeň

Plzeň

Belshina

Belshina

Mitas

Mitas

Mitas

Mitas

TireTech Group

TireTech Group

Paturle

Paturle

Voltyre

Voltyre

SILCO

SILCO

Belshina

Belshina

Areva

Areva

Areva

Areva

液压机

液压机

硫化机

硫化机

轧钢厂设备

轧钢厂设备

蔗糖精炼厂设备

蔗糖精炼厂设备

舞台技術

舞台技術

其它

其它

硫化机

自1960年起,TS Plzeň a.s.开始供应硫化机,所供硫化机尤其用于卡车、拖拉机和施工设备的轮胎生产。历史传承,即数十年的橡胶工艺经验和知识构成了TS Plzeň 得以生产顶级硫化机的基本要素。

液压机

自1872年起,TS Plzeň a.s.一直致力于液压机的制造。至今,本公司已经生产了1700台压机和液压设备,其设计满足国内外各行各业客户的需求,其应用涵盖重型锻造、铜、铝或钢冲压工厂、建造以及食品行业。

轧钢厂设备

TS Plzeň a.s. 为轧钢厂的技术设备、单台机器或核心机器提供综合性服务,包括设计和建造文档的精心制作、设备生产、客户现场设备的安装和调试,甚至于保修期后的服务(如有要求)。

蔗糖精炼厂设备

在这一领域,TS Plzeň a.s.为蔗糖的卸载和制备,包括切削和制浆提供系统,为蔗糖厂提供涡轮和齿轮驱动系统或液压驱动系统,为蔗糖厂的现有设备提供更新和改造服务以及备品备件的供应服务。

其他

TS Plzeň a.s.亦可确保按照客户的要求和文档生产中型和重型工程设备。
在此您可找到TS Plzeň a.s.公司有关技术和生产能力方面的基本信息,即生产合作的可能性。

我方所获认证

X
Offer of production capacities

We are looking for cooperation customers for permanent cooperation in production of unified middle and heavier machinery parts and equipments.

CONTINUE >>>