TS Plzeň a.s.

Dozorčí rada

Ing. Roman Náhončík
člen dozorčí rady

Mgr. Daniela Jirásková, LLM
členka dozorčí rady