TS Plzeň a.s.

Finanční zpráva

ROK 2015

  v tis. Kč
Celkové výnosy 521 491
Tržby 503 413
Podíl tržeb na výnosech 96,53%
Provozní výsledek hospodaření 26 608
Výsledek hospodaření po zdanění 25 112
Stav zaměstnanců 230

Tržby dle teritoria

Teritorium Tržby
Korea 200 300
Polsko 34 197
Francie 23 539
Slovensko 16 841
Německo 6 118
Ostatní 5 562
Česká republika 216 855

Jsme certifikováni