TS Plzeň a.s.

Hydraulické

Hydraulické lisy HMVL jsou zcela novou generací vulkanizačních lisů vyvinutých v TS Plzeň a.s (dříve ŠKODA TS). Lisy HMVL jsou určeny k formování radiálních i diagonálních pneumatik s přírodními, syntetickými nebo ocelovými kordy. Jsou vybaveny topnými deskami, plně automatickým zakládacím a odebíracím zařízením.

Hydraulické vulkanizační lisy HMVL jsou vyráběny v následujících provedeních:

 • dvoukomorové – ve velikostech 63,5" až 75"
 • jednokomorové – ve velikostech 75" až 210"

Hlavní výhody lisů HMVL:

 • o řád vyšší přesnost vedení forem
 • výrazné zefektivnění procesu výroby automobilových plášťů
 • výrazná úspora energie při vulkanizačním procesu (28% u HMVL 63,5" a 40% u HMVL 75")
 • zkrácení manipulačních časů o 18% umožněné prolínáním procesu odbavování výlisku a zakládání polotovaru
 • zkrácení vulkanizačních časů
 • plynule regulovaná a kontrolovaná závěrná síla
 • optimální sezení forem není ovlivněno velikostí závěrné síly
 • vodorovná poloha segmentových forem i při otevírání lisu
 • poloautomatické seřízení svěrné výšky při výměně forem
 • lepší ekologické a pracovní podmínky v důsledku odstranění centrálního tukového mazání a dokonalejší tepelné izolace
 • vysoká spolehlivost a životnost
 • snadná a minimální údržba v provozu
 • nová koncepce umožňuje dvoukomorové provedení lisů i pro velikost lisu 75"
 • nová koncepce umožňuje výhodné technické řešení pro lisy největších velikostí, tj. např. lisy 100" a 130"

Hydraulické radiální lisy RVL jsou zcela novou koncepcí vulkanizačních lisů vyvinutých v TS Plzeň a.s. Lis RVL 66“ systému B-O-M je určen pro lisování radiálních pneumatik v segmentových formách. Je vybaven vnějším ohřevem forem parními topnými deskami a současně je i zajištěn přívod páry do vnějšího obvodu segmentové formy. Tyto lisy jsou vybaveny plně automatickým zakládacím a odebíracím zařízením.

Hlavní výhody lisů RVL

 • Originální design – B-O-M systém
 • Výrazné zefektivnění procesu výroby radiálních automobilových plášťů
 • Nízká spotřeba energie
 • Navzájem nezávislý proces vulkanizace v obou komorách (i s odlišnými velikostmi forem)
 • Vysoká přesnost vedení forem a zakládání polotovaru
 • Snadná obsluha a údržba
 • Vysoká spolehlivost
 • Výkonný řídící systém
 • Krátké manipulační časy
 • Vysoce kvalitní tepelná izolace komor
 • Možnost dvoukomorového provedení i pro větší velikosti lisů
 • Příznivé ekologické parametry
 • Unikátní centrální mechanismus pro ovládání membrány s přesným odměřováním polohy a s integrovaným vytrháváním pneumatiky
 • Progresivní plnění membrány technologickými médii
 • Funkce rychloohřevu lisu
 • Nová konstrukce zakládacího zařízení se samostatným ovládáním pro každou komoru a s přesným zakládáním polotovaru
 • Originální konstrukce zařízení pro odebírání pneumatik
 • Možnost chladnutí pneumatiky na odebíracím zařízení po dobu jednoho vulkanizačního cyklu
 • Možnost připojení k zařízení pro odsávání škodlivin vznikajících při vulkanizačním procesu
Hydraulické lisy

Jsme certifikováni