TS Plzeň a.s.

Kdo jsme

TS Plzeň a.s. (dříve ŠKODA TS) je jednou z největších strojírenských společností v České republice. TS Plzeň a.s. dodává strojírenské produkty do celého světa od roku 1859. Mateřskou společností TS Plzeň a.s. je společnost ŽĎAS a.s.(www.zdas.cz).

Vysoká technická úroveň, kvalita výrobků a schopnost poskytnout zákazníkům kompletní služby řadí TS Plzeň a.s. mezi význačné strojírenské výrobce Evropy. Její vysoce kvalifikovaný a zkušený tým techniků a obchodníků je připraven navrhnout a realizovat nejefektivnější řešení na základě nejmodernějších technologií a výsledků výzkumu a vývoje, aby poskytli zákazníkům vysoký výkon, produktivitu a požadované parametry návratnosti investice.

Kompletní služby poskytuje TS Plzeň a.s. svým zákazníkům od poradenství a počátečních studií po vypracování technické dokumentace, výrobu, dodávky, montáž a uvedení dodaného zařízení do provozu. Vysoká odborná kvalifikace personáluTS Plzeň a.s. se projevuje ve všech aktivitách, zejména při realizaci projektů na klíč.

Flexibilita a vůle splnit všechny potřeby a požadavky zákazníků jsou charakteristické aspekty práce v TS Plzeň a.s. Výrobky TS Plzeň a.s. se vyvážejí do mnoha zemí celého světa. Důležité zákazníky TS Plzeň a.s. je možno najít nejen v zemích Evropy, ale také v zemích Středního Východu, Asie a Ameriky.

Nejvyšší kvalitě svých výrobků věnuje TS Plzeň a.s maximální pozornost. Od roku 1995 je TS Plzeň a.s. držitelem Certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:8000.

TS Plzeň a.s. (dříve ŠKODA TS), změnila svoje obchodní jméno 1. ledna 2007. Tato změna nastala jako důsledek změny akcionářské struktury. Všechny ostatní atributy společnosti jako např. výrobní program, know how, organizační struktura, sídlo společnosti atd. zůstávají beze změn.

Jsme certifikováni