TS Plzeň a.s.

Kovací lisy

TS Plzeň a.s. (dříve ŠKODA TS) dodává lisy pro volné kování s kapacitou od 6,3MN do 200MN.

Hydraulické lisy TS Plzeň a.s. pro volné kování řady CKV a CKW jsou určeny pro veškeré operace volného kování výkovků z ocelí i neželezných kovů jako je pěchování ingotů, děrování, volné kování různých polotovarů s kruhovým i n-hranným průřezem a kování kroužků a dutých válců na trnu.

Veškeré pohyby lisů jsou snímány inkrementálními nebo absolutními čidly, jejichž údaje jsou přenášeny do řídícího počítače. Pomocí programového vybavení je možné řídit celý kovací proces automatizovaně bez zásahu operátora lisu. Tento postup zároveň umožňuje optimalizaci kování s minimalizací potřebných ohřevů v pecích a prakticky vylučuje výrobu chybných výrobků podkročením rozměru.

Tuhá konstrukce lisu a osvědčené prvky ovládání hydraulických, elektrických a elektronických okruhů zajišťují:

  • bezpečný provoz lisu
  • ekonomickou životnost a spolehlivost funkce
  • zkrácení pomocných časů
  • snížení potřeby energie
  • automatické kování a kování na přesný rozměr
  • možnost integrace s kovacím manipulátorem

TS Plzeň a.s. zajišťuje pro své zákazníky kompletní služby, od poradenské činnosti ve fázi plánování výstavby, navržení optimální varianty technologického zařízení, výroby zařízení, jeho montáž a uvedení do provozu až po zajišťování poprodejního servisu.

Kovací lisy řady CKV

CKV 90 MN

Hydraulické lisy řady CKV mají robustní vertikální čtyřsloupovou či dvousloupovou konstrukci. Lisovní válce s plunžry jsou umístěny v horní traverze. Pro zvýšení životnosti jsou plunžry opatřeny tvrzeným povrchem a jsou spojeny s plunžrovou traverzou, která je vedena v robustně dimenzovaných pouzdrech po sloupech lisu. Ve spodní traverze je umístěn podélně posuvný kovací stůl s vedením pro upevnění kovadel. Příčný posuv kovadel zajišťuje rychlovýměnu spodních kovadel. Horní kovadlo je uchyceno v plunžrové traverze hydraulickými upínači.

Ovládání lisů je dálkové prostřednictvím elektro-hydraulického systému a provádí se z pultu lisu příslušnými tlačítky a ovladači. Pro hlazení výkovků je do ovládacího systému začleněno zařízení automatického rychlého kování, jehož frekvenci lze nastavit na ovládacím pultu lisu. Velká přesnost kování se dosahuje doplněním ovládacího systému lisu řídícími prvky kování na přesný rozměr, které spočívá v dálkovém nastavení spodní polohy kovacího zdvihu a digitálním snímáním jeho dráhy. Pohon těchto lisů je řešen akumulátorovou stanicí s emulzí vody s olejem.

Konstrukce dílů lisu je vždy ověřována výpočty metodou MKP. Pro ověření správnosti závěrů výpočtů jednotlivých dílů byl vytvořen, v rámci programu TIP při MPO, virtuální prototyp kompletního kovacího lisu CKV 140/170 MN. Prototyp byl vytvořen ve spolupráci se ZČU Plzeň.

Zatížení virtuálního protypu Rozložení napětí

Vitruální prototyp byl postupně zatěžován centrickými i excentrickými silami při různých polohách pohyblivé traverzy. Tím byly simulovány reálné pracovní podmínky kovacího lisu. Pro jednotlivá zatížení byla měřena jednak napěťová pole jednotlivých dílů ve vzájemné interakci, jednak jejich posunutí.
Zpracováním virtuálního prototypu lisu je projekční příprava lisu postavena na zcela reálných základech a je výrazně eliminována možnost chyb výpočtu z důvodu špatně stanovených okrajových podmínek.

CKV 50 MN CKV 120 MN

Kovací lisy řady CKW

Lis CKW 63 / 74 MN

Hydraulické lisy řady CKW pro volné kování jsou robustní dvousloupové konstrukce. Lisovní a zpětné válce jsou plunžrového typu a jsou umístěny pod úrovní podlahy kovárny.

Pohyblivý rám lisu (spodní a horní traverza se sloupy) je veden ve střední traverze v plochém vedení s nastavitelnou vůlí.

Spodní kovadlo je umístěno na podélně posuvném kovacím stole suvně mezi dvěma vodícími deskami. Příčný posuv kovadel zajišťuje rychlovýměnu spodních kovadel. Horní kovadlo je uchyceno v horní traverze hydraulickými upínači.

Ovládání lisů je dálkové prostřednictvím elektro-hydraulického systému a provádí se z pultu lisu příslušnými tlačítky a ovladači. Pro hlazení výkovků je do ovládacího systému začleněno zařízení automatického rychlého kování, jehož frekvenci lze nastavit na ovládacím pultu lisu. Velká přesnost kování se dosahuje doplněním ovládacího systému lisu řídícími prvky kování na přesný rozměr, které spočívá v dálkovém nastavení spodní polohy kovacího zdvihu a digitálním snímáním jeho dráhy

Jsme certifikováni