TS Plzeň a.s.

Montážní lisy

Hydraulické montážní lisy řady CDR jsou určeny pro montážní účely, zejména nalisování a slisování železničních kol, nábojů, ozubených kol, pastorků atd. na osy a hřídele.

Hydraulické lisy TS Plzeň CDR se vyznačují robustní horizontální konstrukcí zajišťující vysokou životnost zařízení. Rám lisu je tvořen z plunžrové a pohyblivé traverzy vzájemně propojených vodorovnými sloupy lisu. Počet sloupů je dva nebo tři v závislosti na kapacitě lisu a jeho použití. Sloupy jsou na koncích podepřeny v pomocném rámu, který zajišťuje jejich správnou polohu při libovolné poloze pohyblivé traverzy. Na sloupech jsou provedeny zářezy, do kterých se pohyblivá traverza fixuje pomocí hydraulických klínů.
Pracovní síla lisu je vyvozena pracovním plunžrem pohybujícím se v pracovním válci lisu. Obvykle je pracovní válec vytvořen v odlitku plunžrové traverzy. Hydraulický olejový agregát je umístěn na plošině nad plunžrovou traverzou, resp. pracovním válcem lisu. Toto umístění zajišťuje bezproblémové plnění válce olejem při předjíždění lisu a vzhledem ke krátkosti propojovacího potrubí snižuje i objem pracovního média. Hydraulický agregát je osazen prvky renomovaných výrobců, nebo prvky podle přání zákazníka.

Veškeré pohyby lisů jsou snímány inkrementálními nebo absolutními čidly, jejichž údaje jsou přenášeny do řídícího počítače. Pomocí programového vybavení je možné, ve vybraných případech, řídit celý pracovní proces automatizovaně bez zásahu řidiče lisu.
Programové vybavení lisu umožňuje propojení lisu s nadřazeným počítačem pro tisk protokolů záznamů průběhů lisování.

Na přání zákazníka může být lis vybaven / doplněn:

  • PC a tiskárnou pro tisk protokolů lisování
  • závěsnými háky pro osy a hřídele s ručním nastavením výšky
  • hydraulickými upínači os a hřídelí s automatickým centrováním do osy lisu
  • zvedacími opěrnými válečky pro uložení os a hřídelí s otáčením o 180°
  • mechanizací a automatizací zakládání kol a os do lisu
  • mechanizací odvádění dvojkolí z lisu
  • příslušenstvím (montážními a demontážními přípravky podle typu dvojkolí) dle

    specifikace zákazníka

Jsme certifikováni