TS Plzeň a.s.

Podmínky prodeje

Podmínky prodeje:

 1. Údržba prodávajícího zajistí pouze odpojení stroje od energií, vypuštění provozních náplní
 2. Demontáž stroje zajistí kupující
 3. Nakládku stroje zajistí kupující s případnou výpomocí obsluhy zdvihacích zařízení TS Plzeň
 4. Ekologická likvidace náplní, znečištění základu a okolního prostoru zajistí TS Plzeň na náklady kupujícího nebo kupující vlastními silami
 5. Odstranění kotevních šroubů, které nebudou v základu pod úrovní podlahy, ale vyčnívat nad podlahu, začistí kupující.
 6. Zálohová platba na 100% ceny stroje před demontáží, ostatní náklady budou v konečné faktuře

Sale conditions:

 1. Seller only ensures maintenance as disconnecting the machines from the power supply and depletion of working fillings.
 2. Dismantling of machines will be ensured by the buyer.
 3. The loading of the machines is ensured by the buyer. Possible TS Plzeň operators assistance of lifting equipment is offered.
 4. Ecological liquidation of the fillings, contamination of foundations and surrounding area will be provided at the buyer’s expense by TS Plzeň or will be provided by the buyer.
 5. Removal of the anchor bolts which are not under the floor level and which protrude above the floor level will be cleaned by the buyer.
 6. Advance payment for 100% of the price of machines before dismantling, other costs will be at the final invoice.

Jsme certifikováni