TS Plzeň a.s.

Nákup a investice

TS Plzeň a.s. vyhlašuje nezávazné výběrové řízení na prodej strojního parku v 1. etapě – velké a střední stroje. Prodej strojů se uskuteční nejdříve od 1. 10. 2019, podmínky výběrového řízení viz.: podmínky prodeje
Zájem o podání nabídky vyjádřete na e-mail: jilkova@tsplzen.cz do 11. 9. 2019.
Hromadná prohlídka strojů se uskuteční 12. 9. 2019 od 8:00 hod. v budově společnosti.
Písemné nabídky posílejte na výše uvedený e-mail do 16. 9. 2019 do 14:00 hod.

Jsme certifikováni