TS Plzeň a.s.

Představenstvo

Ing. Marcela Hrdá
předsedkyně představenstva

Ing. Miroslav Šabart
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Cesnek
člen představenstva

Bc. Josef Hehejík
člen představenstva

Mgr. Petr Štorek
člen představenstva