TS Plzeň a.s.

Představenstvo

Ing. Marcela Hrdá
předsedkyně představenstva

Bc. Josef Hehejík
člen představenstva

Ing. Milan Jirásko
člen představenstva