TS Plzeň a.s.

Pro studenty

Prospěchové stipendium

TS Plzeň a.s. (dříve ŠKODA TS) nabízí studentům Fakulty strojní ZČU v Plzni prospěchové stipendium až do výše 3000 Kč měsíčně.

Podmínky udělení stipendia

Stipendium je určeno vybraným studentům 3. ročníku bakalářského a 1. a 2. ročníku magisterského studijního programu na Katedře konstruování strojů Fakulty strojní ZČU v Plzni, kteří:

  1. budou mít zájem pracovat po studiu ve společnosti TS Plzeň a.s.;
  2. v předcházejícím roce studia dosáhli 60ti a více kreditů, váženého studijního průměru do 2,2 a nepřekročili standardní dobu studia.

Výše stipendia

Konkrétní výše stipendia je dána váženým studijním průměrem, a to podle následující tabulky:

VSP do 1,6 1,61 – 1,9 1,91 – 2,2
výše stipendia / měsíc 3000 Kč 2000 Kč 1000 Kč

 
Zájemci o toto stipendium nás mohou kontaktovat osobně nebo na telefonním čísle 377 336 244, popř. e-mailové adrese soukupova@tsplzen.cz.

Jsme certifikováni