TS Plzeň a.s.

Současnost

TS Plzeň a.s. (dříve ŠKODA TS), která byla v minluosti součástí světově známé společnosti ŠKODA založené v roce 1859.

TS Plzeň a.s. dodává strojírenské produkty do celého světa od roku 1859.
Díky vysoké technické úrovni, kvalitě výrobků a schopnosti poskytnout zákazníkům kompletní služby patří TS Plzeň a.s. mezi význačné strojírenské výrobce střední Evropy. Její vysoce kvalifikovaný a zkušený tým techniků a obchodníků je připraven navrhnout a realizovat nejefektivnější řešení na základě nejmodernějších technologií a výsledků výzkumu a vývoje, aby poskytli zákazníkům vysoký výkon, produktivitu a požadované parametry návratnosti investice.

TS Plzeň a.s. poskytuje svým zákazníkům kompletní služby od poradenství a počátečních studií po vypracování technické dokumentace, výrobu, dodávky, montáž a uvedení dodaného zařízení do provozu. Vysoká odborná kvalifikace personálu TS Plzeň a.s. se projevuje ve všech aktivitách, zejména při realizaci projektů na klíč.

Flexibilita a vůle splnit všechny potřeby a požadavky zákazníků jsou charakteristické aspekty práce v TS Plzeň a.s. Výrobky TS Plzeň a.s. se vyvážejí do mnoha zemí celého světa. Důležité zákazníky TS Plzeň a.s. je možno najít nejen v zemích střední a východní Evropy, ale také v zemích Středního Východu a Asie. Společnost věnuje maximální pozornost zajištění nejvyšší kvality svých výrobků. Od roku 1995 je TS Plzeň a.s. držitelem Certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:8000.

TS Plzeň a.s., dříve ŠKODA TS a.s., změnila svoje obchodní jméno 1. ledna 2007. Tato změna nastala jako důsledek změny akcionářské struktury. Všechny ostatní atributy společnosti jako např. výrobní program, organizační struktura, sídlo společnosti atd. zůstávají beze změn.

TS Plzeň

Jsme certifikováni