TS Plzeň a.s.

Speciální lisy

Hydraulické lisy řady CJB a CTB jsou určeny pro lisování plochých výlisků za studena. Typickými výrobkovými představiteli pro lisy CJB jsou vláknocementové střešní šablony a dřevotřískové desky, pro lisy řady CTB to jsou ocelové vlnité plechy nebo lamely pro výměníky tepla.

Lisy CJB/CTB je možné použít též pro tváření za tepla např. hliníkových slitin v zápustce a všude tam, kde je potřeba větší síla a menší pracovní rychlost.

Hydraulické lisy CJB a CTB se vyznačují robustní vertikální lamelovou konstrukcí zajišťující vysokou životnost zařízení. Rám lisu je tvořen několika uzavřenými segmenty z plechových lamel. Ve vnitřním otvoru segmentů jsou na spodní straně uchyceny pracovní válce na jejichž plunžrech je uložen spodní pohyblivý pracovní stůl lisu. Horní, nepohyblivý, pracovní stůl je uchycen na horní straně otvoru segmentů. Lisy řady CTB mají spodní pohyblivý stůl uložen na plunžrech válců pomocí kulových čoček. Tato konstrukce zamezuje přenosu radiálních sil do konstrukce lisu a zvyšuje tak životnost lisu. Lisy řady CJB nejsou vybaveny zpětnými válci a zpětný chod lisu je pouze gravitační. Lisy řady CTB mají obvykle dva až čtyři zpětné válce, které mohou být využity též pro předjíždění lisu na výchozí polohu. Lisy CTB jsou též vybaveny vedením spodního pohyblivého pracovního stolu pro zvýšení přesnosti pohybu pracovního stolu.

Pracovní kapalinou lisů je podle přání zákazníka buď hydraulický olej nebo emulsní kapalina. Pohon lisu je zajištěn hydraulickým agregátem sestávajícím z nádrže pracovní kapaliny na jejímž víku jsou umístěny veškeré potřebné hydraulické elementy jako jsou hlavní a pomocná čerpadla, filtry, chladiče, rozvaděče atd. Hydraulický agregát může být umístěn na konzole na lisu, nebo je možno jej instalovat pod úrovní podlahy lisovny.

Pracovní zdvih lisu je snímán inkrementálními čidlem, jehož údaje jsou přenášeny do řídícího systému lisu a spolu s údaji o pracovním tlaku řídicí systém lisu vyhodnocuje lisovní křivku, je-li to požadováno. Pomocí programového vybavení je možné, ve vybraných případech, řídit celý pracovní proces automatizovaně bez zásahu řidiče lisu.

Obrázek

Programové vybavení lisu umožňuje propojení lisu s nadřazeným počítačem pro tisk protokolů záznamů průběhů lisování.
Ovládání lisu je provedeno z ovládacího pultu pro stojící obsluhu nebo ze závěsného panelu.

Na přání zákazníka může být lis vybaven / doplněn:

  • PC a tiskárnou pro tisk protokolů lisování
  • zavážecími vozy
  • zakládacími manipulátory
  • optickým zabezpečovacím systémem
  • systémem zajištění rovnoběžnosti pracovních stolů při nehomogenním zatížení
  • příslušenstvím dle specifikace zákazníka
TYP LISU CJB/CTB 2500 3200 4000 6300 10000 13000
Lisovní síla [MN] 25 32 40 63 100 130
lis CFP 250 lis

Jsme certifikováni