TS Plzeň a.s.

Zařízení válcoven

Výrobní program zahrnuje:

  • Dodávky zařízení válcovacích tratí a úpravárenských linek
  • Modernizace a rekonstrukce stávajících válcovacích tratí, vstupních a výstupních úseků úpravárenských linek
  • Dodávky jednotlivých strojů a náhradních dílů
  • Dodávky strojů, uzlů a náhradních dílů dle dokumentace zákazníka
Válcovny

Jsme certifikováni